Wie kunt u naar mij verwijzen?

Mijn praktijk richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar (soms ouder) met voedingsgerelateerde aandoeningen of eetproblemen. Ik kan werken met, maar ook zonder verwijzing.

Waar vinden gesprekken plaats?
Behandeling vindt plaats bij cliënt thuis (in elk geval het eerste consult). Vervolgconsulten kunnen naar wens  aan huis, telefonisch of via online-verbinding plaatsvinden.

Wordt de behandeling vergoed?
Via de basisverzekering worden drie klokuren per kalenderjaar vergoed. Dat betekent dat de eerste 2-3 consulten in principe voor elke cliënt gratis zijn. Daarnaast bieden diverse verzekeraars in aanvullende pakketten extra uren aan.

In 2024 heb ik een contract met alle verzekeraars.

Is de kwaliteit gewaarborgd?

Sinds 2005 ben ik gecertificeerd door het Kwaliteitsregister paramedici.

In principe kan elke voedingsvraag aanleiding zijn voor een bezoek aan een kinderdiëtist.

 

Ervaring

Aan Tafel heeft veel ervaring met:

  • kinderen met groei- en/of ontwikkelingsproblemen
  • kinderen met eetproblemen
  • kinderen met ondergewicht
  • kinderen met buikpijn, obstipatie, diarree of coeliakie
  • kinderen met koemelkallergie of lactose-intolerantie

Verwijzing

Een verwijsbrief  met concrete vraag kunt u op papier aan cliënt meegeven. Ook kunt u contact opnemen met mij, via mail, app of telefoon.

Als cliënt zich zonder verwijzing bij mij meldt, formuleren we samen plan en doel van behandeling.  Bij vragen, onduidelijkheden of twijfel zal ik in overleg met cliënt contact zoeken; maar andersom verwacht ik dat uiteraard ook.

 

Tenzij anders vermeld, ga ik ervan uit dat huisbezoek gewenst is.

Rapportage

Naar norm en gebruik wordt u als verwijzer middels schriftelijke rapportage op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling.
Ik neem graag de tijd voor een persoonlijk gesprek.

Ook overleg via telefoon of mail is altijd mogelijk.